Już od 1 września 2018 r. szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom legitymacje elektroniczne - wnioskowali o to zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. E-legitymacje szkolne, podobnie jak te studenckie, będzie można wykorzystywać do wielu celów - np. kodować na nich bilety miesięczne lub karty otwierające drzwi.

O rodzaju usług szkolnej będzie decydował dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich uczniów.

Rozporządzenie dostosowuje również wzory świadectw i dyplomów do potrzeb zreformowanego systemu szkolnictwa. Ułatwiono procedurę uwierzytelniania dokumentów.


MEN nadal potwierdzał będzie świadectwa wydawane przez prowadzone przez niego szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy ułatwią też zmianę danych na świadectwie w przypadku zmiany imienia i nazwiska osoby, która o to wnosi.

Dotychczas możliwe było to tylko, gdy wnioskodawca zmienił płeć i chciał, by świadectwa były do tego dostosowane.

MEN uznało, że warto uwzględnić także inne przypadki zmiany danych - teraz będzie to można zrobić za każdym razem, gdy wydano decyzję administracyjną lub rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>