Zmiany wprowadzone do Kodeksu wyborczego ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych są liczne i wpływają na procedurę wyborczą – wskazuje ekspertka Anna Rakowska-Trela w swoim artykule.

Duża część z tych zmian w sposób istotny wpływa na przygotowanie i przebieg procesu wyborczego i będzie niewątpliwie oddziaływać na planowane jesienią 2018 r. wybory samorządowe.
Autorka w formie tabeli przedstawia dotychczasowe i nowe rozwiązania przepisów Kodeksu wyborczego.

Co się zmieniło

Wśród najważniejszych zmian jest m.in. przeniesienie kompetencji indywidualnego zawiadamiania o wyborach z wójtów na komisarzy wyborczych. Do tej pory to wójt przekazywał wyborcom w stałych obwodach głosowania informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Po zmianie komisarz wyborczy, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przekazuje wyborcom w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika.

Anna Rakowska-Trela zauważa, że dotychczas poczynienie dopisku w kratce do głosowania było niedopuszczalne. Obecnie umieszczenie na karcie do głosowania dopisków, w tym zarówno w kratce, jak i poza nią, nie będzie wpływać na ważność oddanego na niej głosu.

Nowe rozwiązania

Jak wymienia ekspertka, wprowadzony został obowiązek umieszczenia w lokalu wyborczym godła państwowego. Zgodnie z dodanym art. 39a, „w lokalu wyborczym umieszcza się w miejscu widocznym dla wyborców godło państwowe”.

Nowością jest też wprowadzenie obowiązku transmisji z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych przez cały czas pracy obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj cały poradnik TUTAJ

Uwaga: Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.