Fundacja Batorego: potrzebna strategia antykorupcyjna

Rząd powinien stworzyć długofalową strategię antykorupcyjną, w której nacisk zostanie położony przede wszystkim na edukację i prewencję - apeluje Fundacja Batorego, która w poniedziałek przedstawiła...

06.12.2010

Największy projekt Build to Suit w tym roku

Budownictwo

PointPark Properties realizuje pod Poznaniem największy projekt magazynowy build-to-suit w tym roku w Polsce. Firma głosiła właśnie podpisanie umowy najmu z z PF CONCEPT International na dzierżawę...

06.12.2010

Kolejne obciążenia finansowe dla samorządów

Samorząd terytorialny

Do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach...

06.12.2010

Kredyt podatkowy to pomyłka

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatników CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W...

06.12.2010

Kredyt podatkowy nie działa

Z kredytu podatkowego w ubiegłym roku skorzystał tylko jeden podatnik PIT i trzech podatnikw CIT. Z preferencji tej nie skorzystał żaden z podatnikw ryczałtu od przychodw ewidencjonowanych. Według...

06.12.2010

Polsko-rosyjskie memorandum o współpracy prokuratur

Sformalizowanie polsko-rosyjskiej pomocy prawnej, ustanowienie osób odpowiedzialnych za kontakty i możliwość organizowania konferencji i wymiany doświadczeń - to zapisy polsko-rosyjskiego memorandum...

06.12.2010

Eksperci: polskie ciepłownictwo zagrożone

Środowisko

Jeżeli nie uda się przekonać Komisji Europejskiej do wprowadzenia odrębnych benchmarkw dla gazu ziemnego, ropy oraz węgla kamiennego lub specjalnego wskaźnika korygującego istotnych przy uzyskiwaniu...

06.12.2010

Radcowie lepiej ubezpieczeni

Rynek

W roku 2011 każdy radca prawny będzie ubezpieczony na kwotę ok. 1,3 mln zł. Możliwe będzie też wykupienie polisy nadwyżkowej z sumą gwarancyjną sięgającą nawet 20 mln zł. Nowoczesny program...

06.12.2010