Senat: nowelizacja przywracająca staże bez poprawek

Senat nie wniósł poprawek do noweli dotyczącej przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawa stanowi, że młodzi lekarze będą odbywać staż pod kierunkiem opiekuna - wykonującego...

17.11.2016

Zmiany w umundurowaniu członków zespołu LPR

30 listopada 2016 roku wejdą w życie zmiany umundurowania letniego (np. w zakresie trudnopalności) załóg lotniczego pogotowia ratunkowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane w Dzienniku...

16.11.2016

Trwają prace nad zmianami w finansowaniu SOR-ów

Zmiana finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych to nie jest zamknięty temat; prace nad dalszymi rozwiązaniami trwają – poinformował we wtorek 15 listopada 2016 roku p.o. prezes NFZ Andrzej...

15.11.2016

Zmiany w kształceniu pielęgniarek i położnych

10 listopada 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które skracają czas trwania specjalizacji z 18-24 miesięcy do 15-20 miesięcy,...

14.11.2016

Będą konsultacje map potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku Departament Analiz i Strategii będzie prowadzić spotkania z udziałem krajowych i wojewódzkich konsultantów w ochronie...

10.11.2016

CEPIK 2.0. - znamy datę uruchomienia systemu

Samorząd terytorialny

Zmodernizowany system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych...

09.11.2016

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży

Sejm uchwalił w piątek 4 listopada 2016 ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Przewiduje ona, że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie...

04.11.2016

Sejm przyjął ustawę gwarantującą dostęp do POZ

Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego, również dla nieubezpieczonych - zakłada nowela, którą w piątek 4 listopada 2016 toku przyjął Sejm. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami...

04.11.2016

Sejm zajmie się projektem "Za życiem"

Sejm w czwartek 3 listopada 2016 roku zdecydował, że w porządku obrad znajdzie się między innymi rządowy projekt "Za życiem". Sejm zajmie się nim po godzinie 20.00. Projekt przewiduje, że z tytułu...

03.11.2016

Likwidacja NFZ w 2018 roku

Ministerstwo Zdrowia zapewniło w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, że likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nastąpi 1 stycznia 2018 roku. Obecnie przygotowywany jest projekt...

02.11.2016