Razem z wnioskiem o wpis - CEIDG-1 możesz złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

- ZUS ZUA – żeby zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,

- ZUS ZZA – żeby zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,

- ZUS ZCNA – żeby zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować,

- ZUS ZIUA – żeby zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych jako osoby ubezpieczonej (np. nazwisko),

- ZUS ZWUA – żeby  wyrejestrować się  z ubezpieczeń.

Jeśli dokumentów tych nie dołączysz do wniosku CEIDG-1, musisz je przekazać do ZUS samodzielnie w ciągu 7 dni od dnia: rozpoczęcia prowadzenia działalności, powstania zmiany w Twoich danych, zaprzestania działalności gospodarczej.

[-DOKUMENT_HTML-]

Ważne!
Zmiany, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania, zgłaszasz bezpośrednio do nas. Zgłaszasz też u nas do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osoby współpracujące, zleceniobiorców).

Nadal nie musisz sporządzać ani przekazywać do ZUS dokumentów, które dotyczą Ciebie jako płatnika składek:

- ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika,

- ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych,

- ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,

- ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,

- ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych