Nowe standardy w numeracji banków

Prezes Narodowego Banku Polskiego podpisał 20 lutego br. Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz.Urz. NBP poz. 3), które reguluje kwestie nadawania numerów...

28.02.2017

Opublikowano nową podstawę programową

Opublikowano rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Wdrażanie zmian rozpocznie się 1 września 2017 r.

24.02.2017

Nowe niebezpieczne uprawnienie ZUS

Rząd w ostatniej chwili dopisał do nowelizacji wysłanej już do Sejmu poprawkę ułatwiającą ZUS walkę z nieuczciwym outsourcingiem pracowników – informuje „Rzeczpospolita”. Pracodawcy mają jednak...

23.02.2017

Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich

Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wyniku nowelizacji lekarze będą mogli...

21.02.2017

Sieć szpitali od października, a nie od lipca 2017

Zmiany dotyczące sieci szpitali będą obowiązywały od 1 października 2017 roku, a nie od 1 lipca 2017, jak wcześniej planowano. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...

21.02.2017

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomogą lekarzom

Minister zdrowia wprowadził propozycję Rzecznika Praw Obywatelskich do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dotyczyła ona uregulowania w ustawie upoważnienia funkcjonariuszy Służby...

20.02.2017

Rozporządzenie w sprawie specjalizacji farmaceutów

15 lutego 2017 roku minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Akt nie został jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw, jednak...

20.02.2017

Będą zmiany w opiece paliatywnej i hospicyjnej

13 lutego 2017 roku na stronie NFZ opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zasad zawierania i realizacji umów w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej....

20.02.2017

Uprawnienia dla kobiet w ciąży od 1 stycznia 2017

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych...

17.02.2017

Dłuższy okres ważności EKUZ

13 lutego 2017 roku opublikowano zarządzenie Nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w...

17.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski