Jakość w ochronie zdrowia będzie regulowana ustawą

Rządowe centrum legislacji opublikowało projekt założeń do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Ustawa ta wprowadzi szereg nowych obowiązków dla podmiotów leczniczych oraz...

23.01.2017

Nowe zasady opieki nad pacjentami po zawale

18 stycznia 2017 roku na stronie internetowej NFZ pojawił się projekt zmiany zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego....

23.01.2017

Nowe zasady działania komisji psychiatrycznych

Opublikowane 19 stycznia 2017 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach...

23.01.2017

Nowe zasady badań lekarskich policjantów

17 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów, które po raz pierwszy reguluje...

23.01.2017

Wnioski o dofinansowanie do 15 marca 2017

4 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, określające procedurę składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, które są realizowane...

20.01.2017

Zmiany we wnioskach refundacyjnych

1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w ustawie z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Są one bezpośrednio...

20.01.2017

Kolejne zmiany w doskonaleniu zawodowym lekarzy

16 stycznia 2017 roku ogłoszono drugą w przeciągu ostatnich kilku miesięcy nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Tym...

18.01.2017

Dotacja na podręczniki na nowych zasadach

Resort oświaty przygotował nowe regulacje ws. przekazywania dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne. Przepisy dostosowane zostaną do nowej struktury szkół.

18.01.2017

Nowe procedury i wyceny w leczeniu szpitalnym

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał na przełomie roku dwóch zmian w zarządzeniu dotyczącym leczenia szpitalnego, wprowadzając do niego nowe procedury i zmieniając wyceny niektórych świadczeń...

13.01.2017