Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach JST

Samorząd terytorialny

Przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych zasad obliczania kwoty wpłat województw do budżetu państwa (tzw. janosikowe) oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, to...

03.10.2016

Gmina nie przekaże wszystkich szkół

Nowe przepisy oświatowe ograniczą możliwość przekazywania gminnych placówek innym podmiotom. Jednostka samorządu terytorialnego nie będzie mogła się wyzbyć wszystkich placówek.

30.09.2016

Koniec finansowania procedur, powstanie sieć szpitali

Odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki - przewiduje projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Utworzona ma być sieć szpitali, w...

27.09.2016