Rehabilitacja lecznicza dla osób po zawale

28 grudnia 2016 roku minister zdrowia ogłosił zmiany do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Jest to bodaj kolejna zmiana w świadczeniach...

04.01.2017

Ambulatoryjna opieka dla osób po zawale

29 grudnia 2016 roku (dzień po ogłoszeniu) weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczasową treść przepisów określających świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki...

04.01.2017

Cztery nowe miasta na mapie administracyjnej Polski

Samorząd terytorialny

Pojawienie się od 1 stycznia br. na mapie administracyjnej Polski czterech nowych miast, to skutek rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i...

03.01.2017

Nowe kompleksowe świadczenia po zawale

Ogłoszona 28 grudnia 2016 roku nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wprowadziła nowy rodzaj świadczenia gwarantowanego -...

03.01.2017

Lekarz musi od razu instalować kasę fiskalną

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ogłoszonym 28 grudnia 2016 roku, już od 1 stycznia 2017 roku lekarze i...

02.01.2017

Nieubezpieczeni nie zapłacą za świadczenia POZ

Zgodnie z ogłoszoną 28 grudnia 2016 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby nieuprawnione do bezpłatnych świadczeń nie zapłacą już za...

02.01.2017

Prokura łączna niewłaściwa już dopuszczalna

Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy mogą udzielać prokury łącznej niewłaściwej, rozumianej jako możliwość udzielenia prokury jednej osobie i uzależnienia skuteczności reprezentacji spółki przez...

02.01.2017

Lekarz POZ koordynatorem pacjenta w systemie

Minister zdrowia skierował 30 grudnia 2016 roku do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Ustawa daje lekarzowi POZ zadania przewodnika i koordynatora pacjenta w...

30.12.2016