Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od A do Z

Rząd chce wprowadzić mechanizmy, które mają skutecznie zwalczać nadużycia w tzw. uproszczonej procedurze. Przeczytaj o rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie, dotyczących zatrudniania...

09.03.2017

Będą większe przywileje dla producentów leków

Premiowanie firm farmaceutycznych za działalność inwestycyjną i naukowo-badawczą w Polsce zawierają proponowane poprawki do projektu dużej nowelizacji ustawy o refundacji z września 2016 roku –...

09.03.2017

Minister Zdrowia proponuje zmianę wymogów dla AOS

3 marca 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki...

08.03.2017

Minister porządkuje rejestr podmiotów leczniczych

1 marca 2017 roku opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego tzw. rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

07.03.2017

Krótko i na temat o nowym numerze konta ZUS od 2018 r.

Wszystkie należności płatnika, które pobiera ZUS, czyli z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FP i FGŚP) oraz Fundusz...

07.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski