Rejestry medyczne potrzebne do oceny jakości leczenia

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje między innymi tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że...

30.01.2017

Wojskowe komisje lekarskie - zmiany zasad orzekania

26 stycznia 2017 roku opublikowano rozporządzenie zmieniające dotychczasowe zasady, na podstawie których wojskowe komisje lekarskie orzekały o zdolności (lub niezdolności) do służby kandydatów na...

30.01.2017

Zmiany w umowach z NFZ

Prezes NFZ ogłosił 23 stycznia 2017 roku zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotnych w zakresie leczenia...

26.01.2017

Akredytacja dla wszystkich podmiotów leczniczych?

20 stycznia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Celem nowej regulacji będzie...

25.01.2017

Jakość w ochronie zdrowia będzie regulowana ustawą

Rządowe centrum legislacji opublikowało projekt założeń do ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów. Ustawa ta wprowadzi szereg nowych obowiązków dla podmiotów leczniczych oraz...

23.01.2017

Nowe zasady opieki nad pacjentami po zawale

18 stycznia 2017 roku na stronie internetowej NFZ pojawił się projekt zmiany zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia szpitalnego....

23.01.2017

Nowe zasady działania komisji psychiatrycznych

Opublikowane 19 stycznia 2017 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach...

23.01.2017

Nowe zasady badań lekarskich policjantów

17 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów, które po raz pierwszy reguluje...

23.01.2017