Chodzi o stosowanie przez funkcjonariuszy przymusu bezpośredniego przy udzielaniu pomocy lekarzowi, pielęgniarce lub kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na ich żądanie.

Uwaga zgłoszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich (IX.517.3524.2016) została przyjęta, a odpowiedni przepis w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ulegnie modyfikacji. 

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych.


Źródło: www.rpo.gov.pl