Wizytator w szkole już nie z losowania

Kuratorium nie będzie losowo wyznaczać wizytatorów do kontroli i ewaluacji placówki. MEN przygotowało nowe regulacje ws. nadzoru pedagogicznego.

14.12.2016

Senat: ubezpieczenie zdrowotne rolników bez zmian

13 grudnia 2016 roku Senat przyjął bez poprawek ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zapewnia funkcjonowanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego...

14.12.2016

Będą nowe standardy opieki okołoporodowej

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o działalności leczniczej, standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone, a podejmowane działania mają na celu...

12.12.2016

Znakowanie żywności także dla cateringu dietetycznego

13 grudnia 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie UE 1169/2011, które kompleksowo reguluje całą sferę znakowania żywności. Zgodnie z nim informacje o wartości odżywczej powinny się także znaleźć na...

12.12.2016

Ustawa o odpadach z nowym tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

W dniu 9 grudnia w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1987).

10.12.2016

Dodatek uzupełniający na razie zostaje

Sejmowe komisje, na wniosek MEN, wniosły kilka poprawek do projektów ustaw reformujących strukturę szkół w Polsce. Poprawki dotyczą m.in. klas dwujęzycznych oraz dodatków uzupełniających dla...

09.12.2016

Ustawa przywracająca staże lekarskie podpisana

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 21 października 2016 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, której celem jest przywrócenie odbywania przez lekarzy i...

08.12.2016

Standardy medyczne bez rangi  rozporządzeń

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie będzie mógł określać standardów medycznych w randze rozporządzeń, a jedynie wydawać „standardy organizacyjne opieki...

07.12.2016