Zmiany w receptach wystawianych przez pielęgniarki

1 września 2016 roku wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne, które wprowadza możliwość ordynowania przez pielęgniarki...

30.08.2016

Będą możliwe mniejsze dopłaty pacjentów do leków

Firmy farmaceutyczne będą miały możliwość zmniejszania dopłaty pacjenta do niektórych leków refundowanych - poinformował wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Chodzi o leki, które będą objęte nowym,...

30.08.2016

Weszła w życie ustawa wprowadzająca system IOWISZ

30 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa z 21 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa wprowadza między innymi Instrument...

30.08.2016

NFZ: wymagania dla programu lekowego na raka jajnika

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący określenia wymagań dla nowego programu lekowego polegającego na leczeniu olaparybem chorych raka jajnika.

29.08.2016

Będą zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne

Przekazany do konsultacji publicznych 26 sierpnia 2016 roku projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma na celu dostosować przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą między...

29.08.2016

Rok szkolny będzie krótszy o tydzień

Rok szkolny będzie się kończył w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące tę materię.

26.08.2016

Nowe wzory umów o zlecenie realizacji zadania publicznego

Samorząd terytorialny

Zmiany wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań stanowią przedmiot rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 17...

26.08.2016

Zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy

Opublikowane 24 sierpnia 2016 roku rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów skreśla z wykazu indywidualną...

25.08.2016