Zmiana dostosowuje przepisy do obecnych realiów, ponieważ obecnie praca przy komputerze nie jest tak szkodliwa jak kiedyś.

Dłuższy czas pracy kobiet w ciąży przy ekranie komputera wynika ze zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Według Pracodawców RP jest to zmiana korzystna zarówno dla pracodawców, jak i pracownic, które mimo, iż chcą pracować, pracodawca jest zobowiązany przenieść do innej pracy albo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy.

Dotychczasowe rozwiązanie było uciążliwe dla pracodawców ze względu na powszechność pracy przy komputerze. W wielu przypadkach praca jest wykonywana wyłącznie przy użyciu komputera i bez niego nie może być świadczona w ogóle.

Zgodnie z nowymi przepisami czas spędzony przez kobietę w ciąży przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po jego upływie przysługuje co najmniej 10-minutowa przerwa. Pierwotna wersja projektu rozporządzenia przewidywała krótszą pracę kobiet w ciąży przy komputerze – miało to być 45 minut pracy i 15 minut przerwy. Wprowadzona ostatecznie zmiana została poparta wynikami badań ekspertów z dziedziny  medycyny pracy i ochrony pracy. Zgodnie z nimi częstsze przerwy w pracy mają przynieść lepsze efekty dla zdrowia niż skrócenie czasu pracy w ciągu doby.

Pracodawcy podkreślają, że problematyczne jest jednak to, jak w praktyce miałoby być weryfikowane to, czy pracodawca przestrzega zasad udzielania przerw. W przypadku kontroli, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że udziela przerw zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Źródło: www.pracodawcyrp.pl

 [-OFERTA_HTML-]