KRRiT zakazuje głośnych reklam

Reklamy w radiu i telewizji nie mogą być głośniejsze od poprzedzających je programów. Taką zasadę wprowadza obowiązująca od 14 czerwca br. nowelizacja rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i...

14.06.2010

Wójt i burmistrz znajdą prace dla skazanych

Właściwe organy gminy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wyznaczać mają na terenie danej gminy podmioty zobowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonania orzeczonej w ramach kary...

14.06.2010

Coraz łatwiej stracić wiarygodność finansową

Stosunkowo niewiele trzeba, aby informacje na temat dłużników znalazły się i były udostępniane przez biuro informacji gospodarczej. Szereg ułatwień w tej dziedzinie wprowadziła obowiązująca od 14...

14.06.2010

Informacja o licytacji także w internecie

Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego rozwiązania polegającego na rozszerzeniu katalogu form, w których podawana jest do publicznej wiadomości informacja o licytacji komorniczej dotyczącej...

13.06.2010

Droższe ubezpieczenia dla lekarzy

Od soboty wszyscy lekarze oraz dentyści prowadzący prywatne praktyki muszą mieć ubezpieczenie OC. Suma ubezpieczenia musi wynosić - zależnie od specjalizacji - od 25 tys. do 100 tys euro....

12.06.2010

Ustawa o doradztwie podatkowym bez poprawek Senatu

Sejm uchwalił ponownie 10 czerwca br. ustawę o doradztwie podatkowym, ale odrzucił większość wprowadzonych do niej poprawek Senatu. Ustawa stworzy doradcom wiekszą ochronę ich tajemnicy zawodowej,...

11.06.2010

Będą sankcje za łamanie zakazu stadionowego

Sejm uchwalił 11 czerwca br. nowelizację ustawy o imprezach masowych, która wprowadza sankcje karne za złamanie zakazu stadionowego. Wprowadzona zmiana ma uzupełnić lukę w obowiązującej obecnie...

11.06.2010

Materiały budowlane dla powodzian już wolne od VAT

We wtorek 9 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów dotyczące czasowego - do końca września - zwolnienia z VAT materiałów budowlanych przekazywanych w darowiźnie osobom...

10.06.2010

Ograniczone dyżury w szybkich sądach

Obowiązująca od 8 czewca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego znosi obowiązek zapewnienia obrońcy każdemu oskarżonemu w postępowaniu przyspieszonym. W tej sytuacji zmieniona musi być...

10.06.2010

Marszałek proponuje specustawę antypowodziową

Pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski złożył w Sejmie projekt specjalnej ustawy, która ma uprościć i przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje przeciwpowodziowe, takie m.in. jak wały,...

10.06.2010

Będą kary za utrudnianie kontaktów z dziećmi

Jeżeli jeden z rodziców, pod którego pieczą pozostawać będzie dziecko, będzie utrudniał kontakty z nim drugiemu rodzicowi, będzie musiał wypłacić mu kwotę określoną w orzeczeniu sądu lub w ugodzie...

09.06.2010

Ustawa o cenach łagodniejsza dla firm

Przy uzgadnianiu ceny umownej oraz przy stosowaniu ceny urzędowej firmy nie będą musiały podawać szczegółowej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi. Przyjęty 8 czerwca br. przez rząd projekt...

09.06.2010

Europejski nakaz aresztowania po zmianach

Obowiązująca od 8 czerwca br. nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wprowadza szereg zmian w stosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Możliwe będzie m.in. wydanie ENA także gdy przestępstwo...

08.06.2010