Nowy dowód osobisty już od urodzenia

Sejm przyjął w piątek jednogłośnie ustawę o nowych dowodach osobistych, zakładającą, że od 2011 roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie...

24.07.2010

Nowe uprawnienia dla rzecznika praw dziecka

Rzecznik praw dziecka uzyska więcej uprawnień procesowych. Będzie mógł występować przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnosić skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. To zmiany proponowane w senackim...

24.07.2010

Mniej nadzoru ministra nad prawnikami

Minister sprawiedliwości zachowa wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko konkretnemu adwokatowi, radcy prawnemu lub aplikantowi. Nie będzie już mógł nakazać...

23.07.2010

Trochę lżej komornikowi

Komornik, jeśli mu to nie będzie na rękę, nie musi przyjmować do egzekucji spraw z całej Polski. To główna zmiana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, jaką w czwartek 22 lipca br. uchwalił...

23.07.2010

Biegły uznaje oskarżonego winnym, sąd wydaje wyrok

Biegła, której opinia stała się kluczowa dla skazania Krzysztofa S., z upływem czasu zyskiwała coraz większe przekonanie, co do tego, że pokrzywdzone były molestowane seksualnie. Nie przeprowadziła...

23.07.2010

Nowelizacja KPC ograniczy ryzyko utraty płynności

Zrównanie pozycji wierzyciela z weksla, czeku, rewersu lub warrantu z pozycją wierzyciela z gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej lub poręczenia banku, przewiduje przygotowany...

22.07.2010

Więcej poszkodowanych gmin

Znowelizowane zostały przepisy regulujące odbudowę, remont lub rozbiórkę obiektów budowlanych w gminach dotkniętych przez klęski żywiołowe. Od 21 lipca br. może z nich korzystać większa liczba gmin.

22.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

W spisie wyborców trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybór obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego. Nowe przepisy...

21.07.2010

BCC krytykuje nowelizację ustawy o CBA

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie, choć z uwagami, zaopiniowała we wtorek 20 lipca rządowy projekt zmian w ustawie o CBA. Projekt został skierowany do dalszych prac w sejmowej...

21.07.2010

Unia wzmacnia e-faktury

Rada Europejska podjęłą 13 lipca br. decyzję o zmianie Dyrektywy 2006/112/WE o podatku od wartości dodanej w odniesieniu do reguł fakturowania. Przyjęta zmiana ma zmniejszyć wymagania stawiane...

21.07.2010

Nowe prawo geologiczne pozwoli składować CO2

Rząd zajmie się w środę założeniami do projektu noweli ustawy Prawo geologiczne i górnicze - poinformował w Sejmie minister środowiska Andrzej Kraszewski. Zmiana prawa jest konieczna dla realizacji...

21.07.2010

Będą nowe ustawy dla pielęgniarek

Rada Ministrów przyjęła 21 lipca dwa projekty ustaw: o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położonych oraz o ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Wśród proponowanych nowości jest to, że...

21.07.2010

Żołnierz dostanie pomoc na naukę

Żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę może być udzielona pomoc finansowa w formie: zwrotu kosztów nauki pobieranych przez instytucję prowadzącą naukę; zwrotu kosztów noclegu oraz przejazdu do i...

21.07.2010

Lobbing nadal tylko zawodowy

W ustawie o lobbingu nie będzie podziału na lobbing zawodowy i niezawodowy. Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją Julia Pitera zapowiada pewne ustępstwa w stosunku do pierwotnego projektu...

21.07.2010

Posłowie chcą zakazu jazdy na nartach po alkoholu

Wprowadzenie ustawowego zakazu jazdy na nartach i snowboardzie pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających - zakłada komisyjny projekt ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach, którym we...

20.07.2010

Rząd zaostrzy kary za trucie środowiska

Za zanieczyszczanie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancjami, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka albo spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni...

20.07.2010