Aptekarz musi znać język polski

Farmaceuci z innych krajów Unii Europejskiej, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce, muszą potwierdzić nie tylko swoje kwalifikacje, lecz także dobrą znajomość języka polskiego....

13.04.2011

MI: będą odszkodowania za opóźnienia pociągów

Ministerstwo Infrastruktury chce, by pasażerowie otrzymywali od przewoźnika odszkodowanie, jeśli pociąg spóźni się więcej niż godzinę. Projekt odpowiedniego rozporządzenia na początku kwietnia trafił...

12.04.2011

Sejm już poprawia ustawę hazardową

Sejm, który w środę zbiera się na trzydniowym posiedzeniu, zajmie się m.in. projektem zmian w uchwalonej 19 listopada 2009 r., a obowiązującej od 1 stycznia ubiegłego roku tzw. ustawie hazardowej....

12.04.2011

Senat jutro zajmie się ustawami zdrowotnymi

Senat na rozpoczynającym się jutro dwudniowym posiedzeniu zajmie się rządowym pakietem ustaw zdrowotnych, który wprowadza m.in. urzędowe ceny i marże leków refundowanych. Senatorowie zajmą się także...

12.04.2011

Cywilny lekarz zbada żołnierza

W składzie komisji lekarskich orzekających o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego zasiądą cywilni lekarze. Do tej pory musieli w nich uczestniczyć oficerowie lekarze...

12.04.2011

Strefy ruchu ponad pół roku czekają na nowe znaki

Kierowcy łamiący przepisy na osiedlach i parkingach mogą czuć się bezkarni. Nowy przepis w Kodeksie drogowym obowiązuje od 4 września 2010 r. ale brak właściwego oznakowania nie pozwala na nakładanie...

12.04.2011

Rząd za fundacjami politycznymi, ale ma uwagi

Rząd, z pewnymi uwagami, ale pozytywnie zaopiniował poselski projekt ustawy o fundacjach politycznych i opowiada się za skierowaniem go do dalszych prac parlamentarnych....

12.04.2011

Surowe sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Firma zamierzająca zatrudnić obcokrajowca spoza UE będzie miała obowiązek zażądania ważnego dokumentu pobytowego, potwierdzającego fakt legalnego pobytu w Polsce. Pracodawca będzie też zobowiązany do...

12.04.2011

Ważne zmiany dla gmin uzdrowiskowych

Samorząd terytorialny

Uszczegółowienie przepisu dotyczącego określania granic obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska, albo obszaru ochrony uzdrowiskowe wprowadza ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie...

11.04.2011

Rada prokuratorów przypilnuje etyki

Krajowa Rada Prokuratury ma stać na straży niezależności prokuratorów. Projekt ustawy o KRP będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu....

11.04.2011

Będzie możliwa refundacja leczenia w państwach UE

Za dwa tygodnie wejdą w życie nowe przepisy dotyczące praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, które pozwolą w określonym zakresie na refundację leczenia w państwach Unii Europejskiej bez...

11.04.2011

Kolejne zmiany w ustawie o VAT

Zmiany w przepisach o podatku VAT związane z koniecznością dostosowania jej przepisów do nowego rozporządzenia wykonawczego Rady UE i wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE zakłada projekt nowelizacji...

11.04.2011

KE chce wprowadzić podatek węglowy

Komisja Europejska chce zmienić sposób opodatkowania energii w UE tak, by uzależnić wysokość podatku m.in. od emisji CO2. Nie wiadomo jeszcze, czy na tzw. podatek węglowy zgodzą się wszystkie kraje...

11.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski