Obowiązujący jeszcze art. 47 ust. 10c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że jeśli przedsiębiorca nie przekazał lub popełnił błąd w zgłoszeniu do ubezpieczeń, źle wypełnił deklarację rozliczeniową, imienny raport miesięczny lub zlecenie płatnicze i nastąpiła zwłoka w przekazaniu składki do OFE, to ZUS musi nałożyć na niego opłatę dodatkową. Wynosi równowartość odsetek od nieprzekazanej w terminie do OFE kwoty składek.
Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który ma zlikwidować te dodatkowe opłaty.

 Źródło: Rzeczpospolita