Wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego. Ustawa dostosowuje także polskie przepisy do regulacji unijnych, na co Polska ma czas do końca roku. Senatorowie zmienili termin wejścia w życie noweli, obawiając się, że proces legislacyjny nie zakończy się przez 1 stycznia. Zaproponowali również trzy zmiany porządkujące i redakcyjne. Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Nowela przewiduje podwyższenie z 50 tys. euro do 100 tys. euro poziomu gwarancji dla środków zgromadzonych w bankach. Powinny one zostać uruchomione w ciągu 20 dni roboczych - termin ten będzie liczony od daty, w której Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że dany bank, z powodu jego sytuacji finansowej, nie jest w stanie wypłacić zdeponowanych przez klienta pieniędzy.
Zmiany precyzują organizację prac zarządu BFG i określają liczbę jego członków - od 3 do 5. Brak w składzie jednego lub dwóch członków zarządu BFG nie będzie blokować jego działalności.
BFG - to instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Fundusz podejmuje działania pomocowe w stosunku do banków zagrożonych upadłością poprzez udzielanie im krótkoterminowych pożyczek.
Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.(PAP)