Jest już rządowy projekt zmian w OFE

Już teraz oficjalnie rząd chce, aby od 1 maja 2011 r. do OFE trafiało 2,3 proc. składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie umieszczone w ZUS-ie na...

09.03.2011

Zmiany w zatrudnianiu skazanych

Płaca skazanych nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Taką m.in. zmianę...

09.03.2011

Powiększenie funduszy pożyczkowych bez podatku

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów odpowiadających kwotom otrzymanym od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na powiększenie funduszy pożyczkowych planuje...

09.03.2011

Spór o vacatio legis dla ustawy o OFE

Rządowe Centrum Legislacji oceniło, że termin wejścia w życie ustawy dotyczącej zmian w OFE może budzić wątpliwości konstytucyjne. Chodzi o konieczność zachowania vacatio legis, czyli okresu między...

08.03.2011

Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości

W piątkowym głosowaniu Sejm znowelizował ustawę o rachunkowości. Ogranicza ona obowiązki tych przedsiębiorców, którzy chcą zawiesić działalność gospodarczą....

07.03.2011

W Sejmie przyspieszenie ws. zdrowia i OFE

PO chce przyspieszyć prace nad ustawami zdrowotnymi i zmianami w OFE. Sejm wyjątkowo będzie obradował przez trzy tygodnie bez przerwy. Marszałek zaplanował bowiem dodatkowe posiedzenie....

07.03.2011

Product placement uregulowany

Product placement ma być dopuszczalne wyłącznie: w filmach kinowych, filmach lub serialach wytworzonych na użytek audiowizualnych usług medialnych, audycjach sportowych, rozrywkowych lub w postaci...

07.03.2011

Darowizny na wypadek śmierci zastąpią testamenty?

Umowy o darowizny na wypadek śmierci będą musiały mieć formę aktu notarialnego. Będzie je można odwołać tylko przy niewdzięczności obdarowanego, a ten, kto otrzyma taką darowiznę, nie będzie...

07.03.2011

Zmieniona formuła konkursu na dyrektorów UKS-ów

Po lipcowej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej na stanowisko dyrektora uks-u mogą przystępować osoby, które zaliczyły egzamin na stanowisko inspektora kontroli skarbowej lub są wpisane na listę...

07.03.2011

Zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji projektowej

W Dzienniku Ustaw Nr 42 (poz. 217) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji...

07.03.2011

We wtorek rząd zajmie się zmianami w OFE

Rząd ma zająć się we wtorek zmianami w systemie emerytalnym. Zgodnie z projektem składka emerytalna przekazywana do OFE miałaby zostać czasowo zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. Minister Michał Boni...

07.03.2011