W sprawach cywilnych bez opłaty podstawowej

Usuniecie opłaty podstawowej z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych to jeden z celów przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w...

14.04.2011

Więcej uprawnień dla inspekcji pracy

Mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność - to niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy...

14.04.2011

MF ustala zasady kontroli administracji podatkowej

Kontrolę jednostek organizacyjnych administracji podatkowej od 30 lipca 2010 r. sprawuje minister finansów. Szczegółowy tryb postępowania w zakresie prawidłowości wykonywania przez nią zadań oraz w...

14.04.2011

MSWiA zapowiada szybszą rejestrację samochodów

Szybsze rejestrowanie samochodów sprowadzanych z UE, stały numer rejestracyjny auta przez cały okres użytkowania, dostęp do informacji o przebiegu samochodu i liczbie zmian jego właścicieli, to tylko...

14.04.2011

Więcej uprawnień dla samorządu prokuratorów

Krajowa Rada Prokuratury będzie miała prawo do wizytacji lub lustracji prokuratur. Będzie mogła też sprawdzić jakość pracy prokuratora, którego sprawę będzie rozpoznawała. Dzisiaj w Sejmie odbędzie...

14.04.2011

Sędziowie z sądów wojskowych przejdą do powszechnych

Możliwość przechodzenia sędziów z likwidowanych wojskowych sądów garnizonowych do sądów powszechnych przewiduje nowelizacja prawa o ustroju sądów wojskowych.Senat wprowadził w czwartek 11 drobnych...

14.04.2011

W Sejmie drgnęły prace nad ustawą medialną twórców

Projekt ustawy o mediach publicznych, który przygotował Obywatelski Komitet Mediów Publicznych. Jako poselski, zgłasiły go kluby PO i PiS, ale od wielu miesięcy leży on w parlamencie, w środę zajęła...

13.04.2011

Więcej biokomponentów w paliwach

Ułatwienie przedsiębiorcom wywiązywania się z obowiązku stosowania minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w transporcie, to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu...

13.04.2011

Senat nie zajmie się teraz ustawą o refundacji leków

W środę po godz. 10 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. rządowymi ustawami zdrowotnymi. Wbrew pierwotnym planom Izba na tym posiedzeniu nie zajmie się ustawą o refundacji leków....

13.04.2011

Koalicja i opozycja za zakazem hazardu w internecie

Posłowie klubów PO i PSL, jak i opozycji zadeklarowali w środę w Sejmie poparcie dla zakazu organizowania hazardu w internecie. Podczas debaty nad projektem nie zgłoszono poprawek; głosowanie w...

13.04.2011

Rząd uporządkuje ruch pojazdów nienormatywnych

Jest wiele niejasności w kwestii wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Zgłaszają je zarówno organy wydające pozwolenia, jak i podmioty ubiegające się o ich wydanie. Dlatego rzad...

13.04.2011

Będzie roczny plan kontroli w skarbówce

Kontrole w urzędach i izbach skarbowych będą planowane w okresach rocznych. Plany będzie zatwierdzał minister finansów do końca roku poprzedzającego rok kontroli....

13.04.2011

Wewnętrzna kontrola skarbowa zastąpi resortową

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej, w miejsce kontroli resortowej jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi...

13.04.2011

Numer rejestracyjny zostanie przypisany do auta

Rząd wydał wojnę nieuczciwym kierowcom, którzy cofają liczniki przy sprzedaży używanych samochodów. Dane o przebiegu samochodu i liczbie zmian właścicieli znajdą się w centralnej ewidencji pojazdów...

13.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski