Rozporządzenie dzisiaj wchodzi w życie. Nowe prawo określa, że dodatkowe zajęcia mają być dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych każdego młodego człowieka. Więcej uwagi nauczyciele będą musieli poświęcić uczniom, którzy dostali orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Źródło: Rzeczpospolita