Pasażer, który na żądanie nie chce opuścić pociągu, zapłaci grzywnę

Policja Transport

Niesfornego pasażera trudno wyprosić z pociągu lub autobusu. A bywa, że ten swoim zachowaniem potrafi nawet sparaliżować komunikację. Rząd uznał, że tak dalej być nie może. Teraz pasażer, który nie zastosuje się do wezwania do opuszczenia środka transportu, zapłaci grzywnę. A jeśli dopuści się czynu chuligańskiego, jeszcze głębiej sięgnie do kieszeni.

12.08.2023

Ministerstwo ma wyjaśnić, jak w KSeF odróżnić konsumenta od przedsiębiorcy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Weryfikacja kontrahenta, czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą, jest zależna od organizacji i funkcjonujących procesów określenia statusu podatnika. KSeF nie zmienia dotychczasowej praktyki, którą stosowali w tym zakresie przedsiębiorcy - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Jednocześnie MF zapowiada wyjaśnienia w tej sprawie.

09.08.2023

Zaniedbywanie spadkodawcy spowoduje utratę spadku

Prawo cywilne

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, ale też zaniedbywanie w potrzebie - będą nowymi przesłankami niegodności dziedziczenia. Problem jednak w tym, że skorzystanie z nich może być trudne i czasochłonne. Nie wystarczy akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Trzeba będzie dysponować wyrokiem sądowym.

05.08.2023

Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

Ubezpieczenia społeczne

W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.

04.08.2023

Od sierpnia nowe zasady wykorzystywania tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

1 sierpnia wchodzi w życie nowa wersja unijnego rozporządzenia, która określa nowe wytyczne dotyczące stosowania poszczególnych tworzyw sztucznych i ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Niektóre substancje mają być dozwolone jedynie w niewielkim stężeniu ze względu na ryzyko przenikania do produktów spożywczych, część z nich będzie można wykorzystywać tylko do żywności suchej lub o określonej temperaturze.

31.07.2023

Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

PIT

Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2023 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom - stanowi tak rozporządzenie z 21 czerwca 2023 r. Zwolnienie dotyczy nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

31.07.2023

Więcej czasu na nadanie żołnierzowi odznaczenia

Administracja publiczna

Nowelizacja ustawy o orderach i odznaczeniach znosi obecny przepis przewidujący okres trzech lat na nadanie przez prezydenta orderu lub odznaczenia żołnierzowi. Wprowadza jednocześnie limit dwóch lat od zakończenia działań na złożenie wniosku o nadanie odznaczenia danemu żołnierzowi (przez jego dowódcę).

31.07.2023

Rok na wdrożenie KSeF może nie wystarczyć

VAT Rachunkowość Finanse KSeF

Podatnicy już teraz powinni rozpocząć przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, by spełnić nowy wymóg od 1 lipca 2024 roku. Eksperci apelują o jak najszerszą kampanię informacyjną i wyjaśnienie wynikających z przepisów wątpliwości. Spodziewają się, że ułatwienia wynikające z KSeF będą odczuwalne dopiero za 2-3 lata. Ministerstwo Finansów zapowiada kampanię po zakończeniu prac w parlamencie.

31.07.2023

Nie będzie niższego limitu obrotu gotówką - nowelizacja opublikowana

Domowe finanse Finanse

Nie będzie jednak krytykowanego wcześniej obniżenia limitów dla płatności gotówkowych. Chodzi o wprowadzone do Polskiego Ładu ograniczenie płatności gotówką, przez obniżenie limitu z 15 do 8 tysięcy złotych, które miało obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, która zapobiega wejściu w życie tych zmian, została właśnie opublikowana. To oznacza, że zostaje limit 15 tys. złotych.

26.07.2023

Korzystne zmiany dla inwestorów od przyszłego roku

PIT Rachunkowość

Od 2024 roku możliwe będzie rozliczenie dochodu lub straty z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodem lub stratą z innych inwestycji, np. w akcje. Efektem może być niższy podatek do zapłaty. Podatnicy będą sami rozliczać inwestycje w fundusze kapitałowe tak jak akcje. Instytucje finansowe powinny zmodyfikować swoje systemy, by wystawiać klientom informacje PIT-8C.

17.07.2023

Wraca obowiązek raportowania MDR i związane z nim wątpliwości

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Z końcem lipca przywrócony zostaje obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych. Część podatników będzie musiała zgłosić zaległe MDR-y za ostatnie trzy lata. Wciąż jednak nie ma pewności, które transakcje i zdarzenia są schematem. Może nim być np. połączenie spółek czy założenie fundacji rodzinnej.

05.07.2023

Członkowie grupy VAT muszą składać od lipca pliki JPK

VAT

Od 1 lipca 2023 roku podmioty będące członkami grup VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Ewidencję należy przesyłać do urzędu skarbowego za okresy miesięczne. Plik JPK_GV za lipiec 2023 roku trzeba złożyć do 25 sierpnia - informuje Ministerstwo Finansów.

04.07.2023

Wiążące Informacje Stawkowe są od lipca bezpłatne

Ordynacja

Podatnicy nie wnoszą już opłat za złożenie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Opłata może być jednak pobrana, gdy wydanie WIS wymaga przeprowadzenia analiz lub badań. Od 1 lipca dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przejął kompetencje do wydawania wszystkich wiążących informacji.

03.07.2023

Od lipca mniej korekt VAT przy sprzedaży mieszanej

Finanse samorządów VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Z 500 złotych do 10 tysięcy złotych wzrosła kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja sprzedaży mieszanej wynosi 100 procent. W efekcie więcej podatników może odliczyć cały VAT. Nie trzeba też już korygować rocznego rozliczenia VAT, jeśli różnica między współczynnikiem wstępnym i ostatecznym nie przekracza 2 procent, a kwota różnicy – 10 tysięcy złotych.

03.07.2023

Lekarz wystawi zlecenie na wyrób medyczny na "covidowych" zasadach

Pacjent Finansowanie zdrowia

Do 30 września lekarz będzie mógł wystawiać zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy także podczas teleporady, czyli według zasad obowiązujących podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast od 1 października obligatoryjne będzie wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie.

03.07.2023

Od lipca więcej darowizn i spadków bez podatku

Domowe finanse PIT

Obdarowanym i spadkobiercom łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn, co wynika ze znacznego podniesienia kwot wolnych. Preferencje obejmą przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny, m.in. od ciotki, wujka czy od teściów. Członkowie najbliższej rodziny nadal będą zwolnieni z daniny, jeśli zgłoszą nabycie do urzędu, a pieniądze otrzymają przelewem.

01.07.2023

Początek lipca tradycyjnie pełen zmian w prawie

Pacjent Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Finanse Kredyty Podatek od spadków i darowizn

Zmiany w opodatkowaniu najmu, zasadach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, 2-proc. kredyt na mieszkanie – to tylko niektóre lipcowe nowości dla osób fizycznych. Nowe regulacje dotkną jednak także przedsiębiorców. Pojawi się m.in. nowy rodzaj postępowań konsumenckich. Zmian jednak jest znacznie więcej – i nie chodzi wcale o skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

30.06.2023