Subwencja w 2016 r. wyższa o 98 zł

Samorząd terytorialny

W 2016 r. subwencja oświatowa wzrośnie o ok. 98 zł na jednego ucznia. Nie będzie zmian w wyliczaniu pieniędzy dla gmin nieprowadzących szkół.

27.10.2015

Opublikowano nowe przepisy ws. organizacji kolonii

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelę ustawy o systemie oświaty wprowadzającą szczegółowe regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Ustawa definiuje m.in. pojęcie wypoczynku oraz...

19.10.2015

Obowiązuje nowe Prawo o zgromadzeniach

Samorząd terytorialny

Nowa definicja zgromadzenia, uproszczony sposób składania zawiadomień i nowy tryb postępowania uproszczonego to najważniejsze zmiany wynikające z obowiązującego od 14 października nowego Prawa o...

15.10.2015

Budżet na 2016 r. bez podwyżek dla nauczycieli

Do Sejmu wpłynął już rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. Nie przewidziano w nim jednak podwyższenia kwoty, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia nauczycieli.

14.10.2015

Tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym

Samorząd terytorialny

W dniu 1 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. poz....

05.10.2015