Już od 1 września 2016 r. nauczyciele nie będą mieli obowiązku przepracowania dwóch dodatkowych godzin. Część ekspertów obawia się, że reforma znacznie ograniczy liczbę zajęć pozalekcyjnych, które często przydzielano pedagogom, by odpracowali tzw. godziny karciane.
"Zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły." - uspokaja resort edukacji w uzasadnieniu.
Dodaje, że godziny karciane i tak nie przynosiły szkołom wielu korzyści, ponieważ były realizowane w sposób nieracjonalny i prowadziły do sporów wśród pracowników placówki.

Likwidacja godzin karcianych od września - MEN przygotował projekt noweli>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł