Obowiązek szkolny dla siedmiolatka
– Nikt w tej ustawie nikomu niczego nie zakazuje, ustawa stwarza wolność i możliwości – podkreśliła minister edukacji narodowej Anna Zalewska, nawiązując do decyzji rodziców w sprawie wieku, w którym ich dzieci rozpoczynają edukację. Podkreśliła, że proponowane w projekcie zapisy przewidują najprzeróżniejsze sytuacje. – Chcemy wspierać rodziców, dzieci, nauczycieli i organy prowadzące w tym, by ten proces jak najszybciej odwrócić, bo to, co zrobił poprzedni rząd z sześciolatkami to była katastrofa – dodała mówiąc o powrocie do wcześniejszych rozwiązań. – Chcemy w tym wesprzeć samorządy i zapraszamy do debaty – podkreśliła.
Po nowelizacji obowiązkowo naukę w szkole rozpoczną dzieci siedmioletnie. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego.
Sześciolatek będzie mógł rozpocząć naukę w szkole, jeżeli odbył roczne przygotowanie przedszkolne. Te dzieci, które nie chodziły do przedszkola będą musiały uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo nowela daje rodzicom sześciolatków, które w 2016 r. obowiązkowo rozpoczęły naukę w szkole, prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy.

Kurator skontroluje plan doskonalenia nauczycieli
Zmieniają się też kompetencje kuratora oświaty - będzie on miał prawo zawetowania uchwały o likwidacji szkoły. Przywrócony zostaje też obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielenia przez samorząd zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub prawną publicznej szkoły lub placówki oświatowej. Ma to zapobiegać wyzbywaniu się zadań oświatowych przez samorządy.
W nowelizacji ustawy o systemie oświaty znalazł się przepis przywracający obowiązek opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Ustawa daje także ministrowi edukacji prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Wyższa dotacja przedszkolna
Gminy dostaną więcej pieniędzy na finansowanie wychowania przedszkolnego. Ma to związek z przywróceniem poprzednich zasad dotyczących obowiązku szkolnego sześciolatków. Nowe przepisy zakładają, że kwota dotacji w 2016 r. wynosić będzie 1370 zł. W 2015 r. suma ta wynosiła 1305 zł.

Akademia Rozwoju Szkoły już w lutym 2016 r.>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł