Więcej zawodów bez egzaminów eksternistycznych

Resort edukacji rozszerzy wykaz zawodów, w których zakresie nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego. Zmienią się też regulacje dotyczące składania deklaracji o przystąpieniu do takiego...

15.06.2015

Są nowe regulacje ws. dozoru elektronicznego

Sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, zawiera nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 maja 2015 r....

11.06.2015

Samorządy będą mogły pomóc represjonowanym w PRL

Samorząd terytorialny

Od 31 sierpnia br. będą obowiązywały zasady przyznawania szczególnego statusu działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych w PRL. Z uzyskaniem statusu związana będzie dodatkowa...

09.06.2015

Niezgodny z prawem unijnym handel drewnem będzie karany

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o lasach przewiduje kary pieniężne za naruszenie przepisów unijnych dotyczących m.in. przewozu produktów z drewna oraz wprowadzenia do obrotu drewna lub produktów z drewna.

01.06.2015

Technik mody na liście zawodów szkolnictwa zawodowego

Technik przemysłu mody z kwalifikacjami: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz organizacja procesów wytwarzania tych produktów to kolejna profesja, której uczyć będą szkoły zawodowe.

27.05.2015

Trudniej o wspomagacze na uczniowską imprezę

Senat bez poprawek przyjął ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące dopalaczy oraz handlu lekami sprzedawanymi bez recepty. Aptekarz będzie mógł odmówić sprzedaży leku zawierającego pseudoefedrynę.

21.05.2015