Tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym

Samorząd terytorialny

W dniu 1 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. poz....

05.10.2015

Sejm uchwalił zmiany ws. organizacji kolonii

Sejm znowelizował w piątek ustawę o systemie oświaty wprowadzając szczegółowe zapisy dotyczące organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym zwiększenia nadzoru nad organizacją...

11.09.2015

Kandydat na dyrektora musi znać prawo oświatowe

Są już nowe zasady dotyczące konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Rozporządzenie wprowadza m.in. wymóg wykazania się przez kandydata znajomością prawa...

11.09.2015