W Sejmie o budżecie na 2016 r.

Posłowie ponownie zajmą się projektem ustawy budżetowej na 2016 r. Jednym z jej założeń jest utrzymanie dotychczasowej kwoty bazowej, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia nauczycieli.

27.01.2016

Pierwszoklasista będzie miał dalej do szkoły

Przepis przejściowy w ustawie podwyższającej wiek realizacji obowiązku szkolnego pozwala na przydzielenie dziecka do szkoły spoza rejonu. Zdecydują o tym organy jednostki samorządu terytorialnego.

13.01.2016

Zmiany w przepisach ws. ewidencji gruntów i budynków

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji przepisy rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków zostały doprecyzowane oraz dostosowane do znowelizowanej ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

28.12.2015

W Sejmie o zmianach w systemie oświaty

Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejm zajmie się ustawą o systemie oświaty dotyczącą obowiązku szkolnego i uprawnień kuratorów.

28.12.2015

Szkoła sprawdzi przeszłość pracownika

Resort sprawiedliwości przygotował projekt ustawy mającej zapobiegać przestępstwom na tle seksualnym. Przewiduje ona m.in. nowe obowiązki dla szkół.

24.12.2015