Opublikowano nowe taryfy w zakresie kardiologii

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłosił nowe taryfy w zakresie leczenia szpitalnego dotyczące świadczeń kardiologicznych. Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej...

30.06.2016

Projekty taryf w zakresie opieki długoterminowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń w zakresie opieki długoterminowej. Konsultacje w sprawie projektu...

30.06.2016

Od 1 lipca 2016: nowa lista leków refundowanych

1 lipca 2016 roku wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Na liście znalazło się 107 nowych produktów. Zmiany wprowadzone w wyniku uwag przekazanych w ramach konsultacji projektu...

30.06.2016

Lekarze POZ podpiszą aneksy do umów z NFZ

27 czerwca 2016 roku NFZ opublikował zarządzenie, na podstawie którego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej będą aneksować umowy z Funduszem, obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2016...

28.06.2016

Lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia

Od 2016 roku lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca 2017 roku - obowiązywać będą dotychczasowe papierowe zwolnienia. Rozwiązanie wprowadza udogodnienia,...

14.06.2016

Od 1 maja 2016 roku nowa lista leków refundowanych

Od 1 maja 2016 roku obowiązuje nowa lista leków, na której znalazły się 73 nowe produkty, będące odpowiednikami dotychczas refundowanych. Wykaz leków został poszerzony między innymi o dwa produkty...

14.06.2016
1    38  39  40  41  42