Lekarze POZ przedłużą umowy z NFZ do 30 czerwca 2018

Zespół Negocjacyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie podczas spotkania z przedstawicielami Centrali NFZ ustalił, że do końca 2017 roku zostaną przygotowane i przesłane aneksy do umów dotyczących...

16.12.2017

Nadchodzą duże zmiany w kryteriach oceny ofert

W związku z planowanym na początku roku 2018 ogłoszeniem przez NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przedstawiono do konsultacji społecznych obszerny (na...

11.12.2017

Środki na koordynację usług w POZ w 2020 roku

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej weszła w życie co do zasady 1 grudnia 2017 roku. Wprowadza przepisy dotyczące między innymi koordynacji opieki zdrowotnej. Jednak dodatkowe środki na ten cel...

01.12.2017