Natomiast w przypadku lekarzy wykonujących praktykę na rzecz kilku szpitali (indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład) lub pacjentów indywidualnych (praktyka gabinetowa lub w miejscu wezwania) zachodzi zbieg tytułów do ubezpieczeń, co oznacza, że „oskładkowana” jest tylko umowa o pracę.

Dotyczy to odprowadzanych przez podmioty lecznicze (szpitale) składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

 [-DOKUMENT_HTML-]