Również tak samo jak w roku 2017, opłata za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej wyniesie 180 zł, opłata za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy – 263 zł, za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej – 90 zł, a za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy – 1111 zł.

Za jednostkę osocza świeżo mrożonego placówki zapłacą 112 zł, a za jednostkę krioprecypitatu – 195 zł.

Opłaty są podwyższane w przypadku, gdy składniki krwi podaje się karencji, gdy jednostkę osocza poddaje się redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych lub gdy jednostki krwi lub dawki podaje się napromieniowaniu, przemywaniu albo filtrowaniu, lub gdy jednostkę poddano rekonstytucji lub podziałowi.

Stawki określa rozporządzenie ministra zdrowia z 31 lipca 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 roku, które wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

 [-DOKUMENT_HTML-]