Między innymi w dotychczasowym rozporządzeniu było zawarte świadczenie dotyczące zabezpieczenia profilaktycznego bruzd lakiem szczelinowym (tzw. lakowanie). Świadczenie dotyczyło  bruzd zębów szóstych i było udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.

W  nowym rozporządzeniu wprowadzono zapis, że świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.

Do załącznika do rozporządzenia, będącego wykazem świadczeń ogólnostomatologicznych, dodano cztery punkty zawierające badanie lekarskie  stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba, leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem, rentgenodiagnostykę – do 5 zdęć wewnątrzustnych oraz zdjęcie pantomograficzne z opisem.

W tabeli zawierającej warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dodano w wykazie personelu oprócz lekarza dentysty także lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2017 roku zostało opublikowane 21 grudnia 2017 roku (Dz. U. poz. 2397). Zmienia ono rozporządzenie z 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193)