Będą to mogli być specjaliści w zakresie alergologii, angiologii, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,  gastroenterologii, geriatrii, hematologii, hipertensjologii, immunologii klinicznej, kardiologii, nefrologii, onkologii klinicznej lub reumatologii.

W poradni internistycznej będzie mógł także przyjmować lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, alergologii, angiologii, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, gastroenterologii, geriatrii, hematologii, hipertensjologii, immunologii klinicznej, kardiologii, nefrologii, onkologii klinicznej lub reumatologii, a także lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chorób płuc.

W przyszpitalnej poradni pediatrycznej będzie mógł przyjmować lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, neonatologii, onkologii i hematologii dziecięcej lub pediatrii metabolicznej.

Będzie to mógł także być lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub chorób płuc dzieci, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej, nefrologii dziecięcej, neonatologii, onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii metabolicznej, a także lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii.

Konsultacji w zakresie kwalifikacji do wykonywania znieczulenia do zabiegu operacyjnego, diagnostycznego lub leczniczego będzie wykonywał lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a także lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.

W poradni chemioterapii ambulatoryjnej będzie mógł być zatrudniony lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – w zakresie leczenia nowotworów płuc, specjalista w dziedzinie urologii – w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, specjalista endokrynolog – w zakresie guzów neuroendokrynnych, specjalista ginekologii onkologicznej – w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych, lub lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii, radioterapii onkologicznej lub chirurgii onkologicznej – w zakresie leczenia skojarzonego (jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego) – pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta – lekarza specjalisty onkologii klinicznej. Będzie to mógł być także lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, hematologii, lub hematologii i onkologii dziecięcej.

W poradni będzie musiała być także pielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków .

Podanie chemioterapii w trybie ambulatoryjnym może być udzielane w poradni realizującej poradę specjalistyczną w zakresie: onkologia lub onkologia i hematologia dziecięca, hematologia, gruźlica i choroby płuc, gruźlica i choroby płuc u dzieci, endokrynologia, endokrynologia dla dzieci, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, urologia, urologia dziecięca, transplantologia.

Chemioterapia może być także podawana na oddziale w trybie leczenia jednego dnia lub całodobowym oddziale szpitalnym o profilu: onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, hematologia, chemioterapia, na oddziale chemioterapii, chorób wewnętrznych, endokrynologii, endokrynologii dla dzieci, ginekologii onkologicznej, urologii, urologii dla dzieci, gastroenterologii, gastroenterologii dla dzieci, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dla dzieci, transplantologii klinicznej, transplantologii klinicznej dla dzieci, chorób płuc, chorób płuc dla dzieci, pediatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, radioterapii lub brachyterapii.


Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

 [-DOKUMENT_HTML-]