Zapewnienie opieki zdrowotnej jest obowiązkiem państwa

Zapewnienie opieki zdrowotnej jest obowiązkiem każdego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą pomocniczości Wspólnoty Europejskiej względem systemów krajowych kwestię organizacji...

22.09.2015

Raportowanie CSR to rozliczanie odpowiedzialności

Raportowanie CSR to nie chwalenie się, to rozliczanie odpowiedzialności. Środowisko biegłych rewidentów od kilkunastu lat rekomenduje rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe. Ale...

21.09.2015

Polskie Centrum Telemedyczne z zarzutami UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Polskiemu Centrum Telemedycznemu. Urząd zarzuca przedsiębiorstwu...

21.09.2015