Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie powstania Instytutu Geriatrii. Rząd zdecydował, że Instytut ten powstanie w budynku Instytutu Reumatologii w Warszawie. Po reorganizacji będzie to Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher.

Nowy instytut ma kompleksowo leczyć osoby starsze, prowadzić badania kliniczne i kształcić lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii. Instytut Geriatrii zapewni lepszą opiekę seniorom, a świadczenia z zakresu geriatrii staną się dla nich bardziej dostępne.

Utworzenie Instytutu Geriatrii to spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała stworzenie specjalnego ośrodka leczenia i opieki nad osobami starszymi oraz kształcącego większą liczbę lekarzy geriatrów.

Instytut będzie oferował porady medyczne i terapię osobom po 60 roku życia. Chodzi o kompleksowe zajęcie się starszymi pacjentami, którzy cierpią na wiele chorób i wymagają konsultacji specjalistów z różnych dziedzin. Instytut ma także prowadzić badania naukowe w dziedzinie geriatrii i gerontologii oraz opracować wytyczne i standardy medyczne związane z opieką nad osobami starszymi.

Na tych zmianach nie ucierpią pacjenci reumatologiczni - nadal będą udzielane im świadczenia z zakresu reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii.

W Polsce przybywa seniorów, którzy potrzebują wsparcia i profesjonalnej opieki medycznej. Szacuje się, że w 2030 roku osób w wieku 85 lat i więcej może być około 800 tysięcy.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2015 r.