Sejm zgodził się na zmianę przepisu dotyczącego możliwości zawarcia ponadzakładowego układu...
Konrad Kuć
15.08.2014
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich popiera nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie...
Konrad Kuć
14.08.2014
Duże firmy powoli otwierają się na zatrudnianie osób tuż po studiach, bez doświadczenia zawodowego....
Konrad Kuć
14.08.2014
Doktorat w połączeniu z m.in. odpowiednio udokumentowaną pracą w kancelarii, uprawnia do wpisu na...
Konrad Kuć
13.08.2014
W nowelizacji ustawy o uczelniach jest wiele zapisów, które satysfakcjonują studentów - ocenił...
Konrad Kuć
13.08.2014
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego...
Konrad Kuć
12.08.2014
Wydarzenia
Dwaj stażyści wykonujący taką samą pracę mogą być różnie wynagradzani. Wszystko zależy od tego, z...
Konrad Kuć
12.08.2014
Osoby, które wchodzą na rynek pracy dzięki oficjalnej rządowej stronie internetowej bez trudu będą...
Konrad Kuć
12.08.2014
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji minister...
Konrad Kuć
11.08.2014
Podatnik może potraktować wydatki poniesione na studia jako koszty uzyskania przychodu, podczas gdy...
Konrad Kuć
11.08.2014
Szkoły wyższe od początku nowego roku akademickiego zostaną zobowiązane do określenia warunków...
Konrad Kuć
11.08.2014
Szesnaście medali 2. Europejskich Igrzysk Studenckich przywieźli z Rotterdamu reprezentanci Polski....
Konrad Kuć
10.08.2014
Jakich specjalistów poszukuje Unia Europejska i jak rozpocząć karierę w Brukseli? - tego będzie...
Konrad Kuć
10.08.2014
Wydarzenia
Składki płacone przez aplikantów poza funduszem szkoleniowym trafiają również na poczet diet...
Konrad Kuć
09.08.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej ogłosiło, że chce zapłacić ponad pół...
Konrad Kuć
09.08.2014
We wrześniu resort pracy przedstawi projekt założeń zmian w Kodeksie Pracy, które będą dotyczyły...
Konrad Kuć
09.08.2014
Wynika tak z danych GUS, który ogłosił, że liczba bezrobotnych, którzy ukończyli ogólniak,...
Konrad Kuć
08.08.2014
Amerykański syndrom H już w Polsce. Młode wykształcone Polki mają coraz większy problem ze...
Konrad Kuć
07.08.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w prawie o adwokaturze i innych ustaw. Podczas...
Konrad Kuć
07.08.2014
Dane Eurostatu wskazują, że w Polsce wzrosła liczba młodych nieaktywnych zawodowo. W 2009 r. tą...
Konrad Kuć
06.08.2014
Pomimo niżu demograficznego Uniwersytet Warszawski nie ma problemu z zapełnieniem dostępnych...
Konrad Kuć
06.08.2014
Wynajęcie kawalerki może studenta kosztować nawet dwa razy więcej niż gdyby miał wynająć pokój...
Konrad Kuć
06.08.2014
Skokowy wzrost liczby profesjonalnych prawników nie jest skorelowany z chociażby zbliżonym rozwojem...
Konrad Kuć
06.08.2014
Przepisy w zakresie awansu zawodowego naukowców ulegną zmianie wraz z początkiem nowego roku...
Konrad Kuć
05.08.2014
Stowarzyszenie NaukoweCOLLEGIUM INVISIBILE zapraszado rekrutacji na Forum Polskiej Myśli...
Konrad Kuć
04.08.2014
Wydarzenia
Polacy wielokrotnie wygrywali zawody marsjańskich łazików w USA. We wrześniu Polska organizuje ich...
Konrad Kuć
04.08.2014
Studia na Uniwersytecie Opolskim w kolejnym roku akademickim chce podjąć ok. 340 obcokrajowców, na...
Konrad Kuć
04.08.2014
Najwięcej odwołań ws. tegorocznych egzaminów końcowych złożyli kandydaci na radców prawnych. W...
Konrad Kuć
03.08.2014
Uczelnie publiczne chcąc zwiększyć ilość studiujących będą musiały przedłożyć ministrowi nauki i...
Konrad Kuć
03.08.2014
Absolwenci kierunku lekarskiego jak i lekarsko-dentystycznego mają problem ze znalezieniem...
Konrad Kuć
02.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski