Do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego minister sprawiedliwości powołał 26 komisji egzaminacyjnych, a do radcowskiego – 52.

Opłata za egzamin wynosiła 1344 zł.

Źródło: Bez testu ma być łatwiej,www.prawo.rp.pl