Aż 95 mln zł na drogi lokalne w woj. mazowieckim

Zamówienia publiczne

Ponad 95 mln zł dostaną w 2017 r. mazowieckie samorządy na przebudowę dróg lokalnych z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - poinformował w...

29.08.2016

Wybór najkorzystniejszej oferty w PZP

Zamówienia publiczne

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pisze Przemysław Gogojewicz w LEX Zamówienia Publiczne.

29.08.2016

Upadły wykonawca dokona samooczyszczenia

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi postępowanie po 28 lipca 2016 r. Czy procedura self cleaning znajdzie zastosowanie również względem podmiotu będącego w upadłości układowej i posiadającego zaległości w płatności...

28.08.2016

Jest kontrakt na budowę wodociągu w Koniecpolu

Zamówienia publiczne

Samorząd Koniecpola (Śląskie) podpisał w czwartek z wykonawcą umowę na budowę części sieci wodociągowej w tej gminie. Było to możliwe po tym, jak Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła odwołanie złożone...

26.08.2016

Sosnowiec: podpisano umowę na remont dworca

Zamówienia publiczne

Umowę z wykonawcą rewitalizacji zabytkowego dworca Sosnowiec Maczki podpisała spółka PKP SA przekazał w czwartek sosnowiecki magistrat. Na dworcu przywrócona zostanie obsługa podróżnych; w części...

26.08.2016

Udzielanie zamówień na usługi prawne po nowelizacji PZP

Zamówienia publiczne

Nowelizacja p.z.p. dokonała zmiany zasad udzielania zamówień na usługi prawne. Do dnia wejścia w życie nowych przepisów, zamówienia na usługi prawne zaliczano do grupy tzw. usług niepriorytetowych....

26.08.2016

Kraków: jest przetarg na Trasę Łagiewnicką

Zamówienia publiczne

Władze Krakowa ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i budowę Trasy Łagiewnickiej, blisko 4-km arterii na południu miasta będącej fragmentem trzeciej obwodnicy. Koszt realizacji całego zadania, w...

25.08.2016

Kontrola stosowania klauzul społecznych utrudniona

Zamówienia publiczne

Po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. wykonawcy mają obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienia publiczne. Zamawiający nie mają jednak możliwości kontroli...

25.08.2016