Przyjęty w dniu 29 stycznia 2016 r. przez Kolegium Komisji Europejskiej projekt rozporządzenia PE i Rady ws. dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii, jest reakcją UE na brak równych szans na światowych rynkach zamówień.

Unijny rynek zamówień publicznych jest otwarty dla zagranicznych oferentów, ale niestety rynki zamówień publicznych na towary i usługi w państwach trzecich pozostają w dużej mierze zamknięte, czy to z mocy prawa czy też w praktyce. Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym ma na celu zachęcenie partnerów do udziału w negocjacjach oraz umożliwienie oferentom i towarom z UE uczestniczenia w przetargach organizowanych w państwach trzecich.

Projekt proponuje procedurę przyjmowania przez Komisję w porozumieniu z państwami członkowskimi, aktów zobowiązujących dane instytucje zamawiające państw członkowskich do stosowania „korekty cen” wobec ofert składających się z towarów/usług pochodzących z państw trzecich, ograniczających dostęp do swojego rynku przedsiębiorcom unijnym przy niektórych kategoriach zamówień.

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Obecna inicjatywa jest już drugą próbą Komisji uregulowania dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych. Prace nad poprzednią inicjatywą Komisji z 21 marca 2012 roku (COM(2012) 124 final) nie zostały sfinalizowane z powodu sprzeciwu większej części państw członkowskich wobec zaproponowanych rozwiązań.

Więcej informacji dostępnych jest tu >>>>

Źródło: www.uzp.gov.pl