Ogłoszenie tekstów jednolitych uchwał to obowiązek

Samorząd terytorialny

Organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Akty prawne podlegające ogłoszeniu,...

08.02.2012

Poznań podniósł ceny za żłobki

Samorząd terytorialny

467 złotych, o ponad 100 zł więcej niż dotychczas, zapłacą rodzice za pobyt dziecka w poznańskim żłobku. We wtorek radni uchwalili program opieki nad dziećmi do lat trzech na lata 2012-2016.

07.02.2012

W styczniu 2012 r. pogorszyła się sytuacja na rynku pracy

Samorząd terytorialny

Jak wynika z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, szacunkowa stopa bezrobocia w województwach wyniosła w końcu stycznia 2012 roku 13,3% i w porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o...

07.02.2012

Urzędy wojewódzkie błędnie publikują prawo miejscowe

Samorząd terytorialny

Po upływie pierwszego miesiąca praktyki publikacji wojewódzkich dzienników urzędowych w formie pozycji na stronach internetowych elektronicznego dziennika urzędowego pojawiły się pierwsze sygnały od...

07.02.2012

Samorządy planują likwidację nawet 400 szkół

Samorząd terytorialny

Do końca lutego samorządy muszą podjąć ostateczne decyzje w sprawie ewentualnej likwidacji szkół. Z danych zebranych przez PAP wynika, że do kuratoriów wpłynęły dotąd uchwały samorządów dotyczące...

06.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski