Radny nie może być dyrektorem szkoły

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Nie można łączyć mandatu radnego z wykonywaniem funkcji dyrektora albo wicedyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest ta sama gmina, bez względu na to, w jakim trybie do tego dochodzi – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

12.09.2019

SN: Wychowawcy domów dziecka nie dostaną wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Wychowawcy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego zatrudnieni przed dniem 1 stycznia 2004 r. nie zachowali prawa do wynagrodzenia za godziny zastępstwa i ponadwymiarowe - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

12.09.2019

Gmina ma płacić za oświetlenie, ale nie za słup

Samorząd terytorialny

Firmy energetyczne każą gminom płacić za dzierżawę słupów oświetleniowych. To niezgodne z prawem, bo nie mieści się w zadaniach gminy. Włodarze nie podpisują umów, ale boją się, że będą musieli zapłacić, i to z odsetkami. A kwoty są wysokie – przy kilkuset lampach nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Minister energii analizuje problem

12.09.2019

Sejm przedłużył działanie mechanizmu korygującego dochody województw

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Sejm znowelizował w środę ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużający na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału.

11.09.2019

Będzie program przeciwdziałania niedoborowi wody

Samorząd terytorialny Środowisko

Łagodzenie skutków suszy, zmniejszenie ryzyka powodziowego i zwiększenie udziału lokalnych i regionalnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia retencji wodnej - to cele programu rozwoju retencji, który ma powstać do końca 2020 roku. Będzie przewidywał połączenie wszystkich możliwych metod retencjonowania wody.

11.09.2019

Władze Mazowsza: Wydzielenie Warszawy zatrzyma rozwój regionu

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Proponowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości podział Mazowsza i wyłączenie Warszawy z jego granic spowoduje, że region straci 70 procent działających na jego terenie firm, a podatek CIT spadnie o prawie 90 procent – kalkulują władze województwa. I alarmują, że nie będzie z czego go utrzymać.

10.09.2019

Rząd za przywracaniem i ochroną linii kolejowych

Samorząd terytorialny

Rozwiązania przyjęte przez rząd mają wspierać realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. „Programu Kolej+” oraz umożliwić eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych. Projekt przewiduje przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy.

10.09.2019

Specjalny fundusz poprawi stan budynków z "wielkiej płyty”; będą pieniądze dla gmin

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów wesprą więcej zadań, dotrą też do szerszego grona odbiorców – zdecydował rząd. Dzięki dofinansowaniu będzie można wzmocnić ściany w budynkach z „wielkiej płyty”, zamontować w nich mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii czy przeprowadzić remonty budynków komunalnych.

10.09.2019

Nie będzie boomu na centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Eksperci wskazują, że centra usług społecznych, które miały odciążyć gminy, nie zawsze się sprawdzą. Pojawiają się już wątpliwości związane ze stosowaniem tych regulacji - dotyczące np. dostępności nowych urzędów dla osób potrzebujących. A obecni pracownicy pomocy społecznej boją się, że stracą pracę.

10.09.2019

MPiT: Wzrosła międzynarodowa aktywność samorządów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

„Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności” to hasło Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który trwa w Warszawie. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które zorganizowało spotkanie, podkreśla rolę regionów w dyplomacji gospodarczej.

09.09.2019

Przy uwłaszczeniu wynajmujący mieszkanie jest przedsiębiorcą, nawet gdy o tym nie wie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Przepisy ustawy przekształceniowej nie są jednoznaczne, szczególnie gdy ktoś wynajmuje mieszkanie. Nawet gdy nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, prawo unijne traktuje go jak przedsiębiorcę. Nieświadomi właściciele lokali dostają pisma, których nie rozumieją. I zastanawiają się, czy mają prawo do bonifikaty przy opłacie za przekształcenie.

09.09.2019

WSA: Dzierżawienie pola od gminy nie wystarcza do wygaszenia mandatu

Samorząd terytorialny

Do wygaszenia mandatu radnego gminy nie wystarczy tylko dzierżawa od gminy gruntu rolnego. Rada musi ustalić, czy rzeczywiście radny prowadzi działalność rolniczą. Może w tym celu na przykład sięgać do rejestrów lub umożliwić radnemu wypowiedzenie się, czy dokonać wizji lokalnej na dzierżawionym gruncie – stwierdził WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

09.09.2019

WSA: Gmina nie może uzależnić najmu od wycofania przez firmę pozwów

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Rada gminy wyraziła zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym, ale pod warunkiem, że przedsiębiorca wycofa z sądu wszystkie pozwy, jakie przeciw niej skierował. WSA w Gliwicach uznał, że takie działanie było niedopuszczalne, ale nie mógł stwierdzić nieważności spornej uchwały.

07.09.2019

WSA: Pieniądze z funduszu sołeckiego nie na wycieczki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Pieniądze z funduszu sołeckiego nie mogą zostać przeznaczone na wyjazdy integracyjne mieszkańców. Organizacja takich przedsięwzięć nie należy do zadań własnych gminy, a mieszkańcy sołectwa mogą się integrować w inny sposób. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

07.09.2019

Opłata za niesegregowane odpady nawet cztery razy wyższa

Samorząd terytorialny Środowisko

Mieszkańcy, którzy segregują śmieci, zapłacą za ich odbiór co najmniej dwa razy mniej niż ci, którzy tego nie robią. Opłaty śmieciowe będą też niższe dla osób, które mają przydomowe kompostowniki. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza tę zmianę, obowiązuje od 6 września.

06.09.2019

Miasta mogą już wprowadzać wyższe opłaty za parkowanie

Samorząd terytorialny

Od 5 września miasta liczące powyżej stu tysięcy mieszkańców mogą ustanawiać śródmiejską strefę płatnego parkowania. Przepisy wprowadziły też wyższe maksymalne stawki, jakie może ustalać gmina za parkowanie. W centrach miast mogą nawet przekroczyć 10 zł. Prawie cztery razy rośnie też maksymalna stawka kary za brak opłaty.

05.09.2019

Katowicka Strefa Ekonomiczna kusi pracowników mieszkaniami

Samorząd terytorialny HR Spółki

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ruszyła z zapowiadanym od miesięcy programem #Pracownik+Mieszkanie+. 24 września podpisze pierwszą umowę, która ma przyciągnąć do regionu nowe kadry. Pracownicy działających w strefie firm będą mogli liczyć na mieszkania.

05.09.2019

Premier zatwierdził listy - samorządy dostaną pieniądze na drogi

Samorząd terytorialny Budownictwo

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań, które będą dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Według strony rządowej żadne zadanie nie zostało usunięte, ani nie zmniejszono kwoty, o które wnioskowały gminy i powiaty. Samorządowcy długo czekali na decyzję szefa rządu w tej sprawie.

04.09.2019