Zapytanie o cenę jest trybem szczególnym

Zamówienia publiczne

Zamawiający chce udzielić zamówienia na usługę dowozu dzieci do szkół. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p. Czy zamawiający może wybrać tryb...

03.04.2015

Zamówienie może być realizowane na terenie innego kraju

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje zorganizować przetarg na usługi cateringowe. Czy istnieje możliwość realizowania przedmiotu zamówienia za granicą? Na jakich zasadach zamawiający z siedzibą w Polsce powinien...

23.03.2015

Gmina zapewnia dowóz uczniów na rekolekcje

Samorząd terytorialny

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę także poza obiektami do niej należącymi. Dlatego zasadne jest zorganizowanie dowozu i opieki w...

20.03.2015