Karta wędkarska dla cudzoziemca

Samorząd terytorialny

Czy starosta może wydać kartę wędkarską cudzoziemcowi - rezydentowi, posiadającemu prawo do stałego pobytu na terenie Polski?

27.07.2010