Do usunięcia naruszenia prawa można wezwać tylko raz

Samorząd terytorialny

Niedopuszczalne jest traktowanie instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa jako czynności, która nie wywołuje żadnych skutków prawnych i wobec tego może być powtarzana wielokrotnie. Zatem...

28.09.2012

Karta miejska nie może zawierać numeru PESEL

Samorząd terytorialny

Kodowanie numeru PESEL na karcie miejskiej, jako nośniku imiennego biletu komunikacji miejskiej, w celu jej ewentualnego wykorzystania w przyszłości jako uniwersalnego narzędzia wnoszenia opłat za...

21.09.2012

Gmina nie może finansować budowy drogi krajowej

Samorząd terytorialny

W przypadku braku zabezpieczenia gminie odpowiednich środków finansowych ze strony budżetu państwa, realizacja zadań z własnych środków obejmująca wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod...

20.09.2012