Sąd nie może uchylać się od wykładni przepisów

Samorząd terytorialny

Nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy sąd administracyjny uchyla się od wykładni przepisów mogących mieć w sprawie zastosowanie, bo wydaje mu się to trudne i rezygnuje z tego powodu - ze wskazania...

08.10.2012

Mandat radnego wygasa na starych zasadach

Samorząd terytorialny

Do wygaszania mandatów radnych i wójtów w kadencji 2010-2014 mają nadal zastosowanie przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw orzekł NSA.

05.10.2012

Małżonek ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Samorząd terytorialny

Pozostawanie w związku małżeńskim jest nie jest okolicznością uniemożliwiającą przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w nim pozostającą, która wymaga opieki, w sytuacji gdy współmałżonek nie...

05.10.2012

Szkolenie kierowcy musi być zgodne z programem

Samorząd terytorialny

Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest prowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem bądź wydanie...

05.10.2012

Do usunięcia naruszenia prawa można wezwać tylko raz

Samorząd terytorialny

Niedopuszczalne jest traktowanie instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa jako czynności, która nie wywołuje żadnych skutków prawnych i wobec tego może być powtarzana wielokrotnie. Zatem...

28.09.2012