Milczenie wykonawcy wyklucza z przetargu

Zamówienia publiczne

Brak odpowiedzi wykonawcy na wezwanie zamawiającego dotyczące udzielenia zgody na przedłużenie terminu składania ofert jest jednoznaczną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie...

13.11.2014

Wymiar godzin nauczycieli specjalistów ustala gmina

Samorząd terytorialny

Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli specjalistów, wspomagających proces nauczania, ustala organ prowadzący daną placówkę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

10.11.2014

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów musi być precyzyjne

Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie powinno być oparte na zasadzie przypadkowości, a pewności. W konsekwencji, wykonawca nie może domyślać się, o co konkretnie chodzi zamawiającemu w...

09.11.2014

Rada może wprowadzać zmiany w budżecie gminy

Samorząd terytorialny

Rada może zmniejszyć wydatki w budżecie gminy, nawet jeśli nie były one objęte inicjatywą uchwałodawczą wójta uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

05.11.2014

Starosta zadecyduje o sprawdzeniu kwalifikacji kierowcy

Samorząd terytorialny

W przypadku złożenia wniosku przez komendanta policji starosta ma wybór, co do możliwości skierowania kierującego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji lub od jego odstąpienia uznał Wojewódzki Sąd...

03.11.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski