Stosowanie klauzul społecznych wciąż niewystarczające

Zamówienia publiczne

Coraz więcej klauzul społecznych, ale wciąż zbyt mało by można było mówić o sukcesie. Stagnacja w stosowaniu kryteriów środowiskowych. Pozacenowe kryteria oceny ofert stosowane jako wypełnienie...

02.10.2015

Senat poprawia ustawę o związkach metropolitalnych

Samorząd terytorialny

Możliwość tworzenia - przez rozporządzenie Rady Ministrów - związków metropolitalnych, do zadań których należałoby m.in. kształtowanie ładu przestrzennego i rozwoju obszaru związku zakłada ustawa, do...

01.10.2015

Muzeum Pamięci Sybiru zyskało tymczasową siedzibę

Powstające w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru zyskało tymczasową siedzibę. W pierwszym kwartale 2016 roku zacznie prezentować tworzone wciąż zbiory w komunalnym budynku w centrum miasta. Docelowa...

01.10.2015

Ogłoszono dwa przetargi na Trasę Kaszubską

Zamówienia publiczne

GDDKiA ogłosiła dwa postępowania na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku od Lęborka do Gdyni czyli tzw. Trasy Kaszubskiej. Jest to ostatni z przetargów na realizację drogi S6 między...

01.10.2015

Największy mazurski port ponownie na komorniczej licytacji

Samorząd terytorialny

Komornik z Węgorzewa ponownie wystawił na licytację największy mazurski port - w Sztynorcie. Licytowany majątek szacowano na ponad 40 mln zł. Przed rokiem licytację odwołano w ostatniej chwili...

01.10.2015

Rozporządzenie MAC dot. aukcji LTE weszło w życie

Zamówienia publiczne

Rozporządzenie MAC, które ma zakończyć przeciągającą się aukcję na szybki internet LTE, wchodzi dziś w życie. Kilku uczestników aukcji złożyło jednak do premier Ewy Kopacz wnioski o uchylenie tego...

01.10.2015

Jest przetarg na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska

Zamówienia publiczne

Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obwodnicy Stalowej Woli i Niska (Podkarpackie). W dwuetapowym przetargu firmy mogą...

01.10.2015