Większość z proponowanych zmian związana jest z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (D.2011.92.530) , która wchodzi w życie 21 maja 2011 r. Mandatem w wysokości 50 zł karane będzie naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Taka sama kara grozić będzie za nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku. Za jazdę obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli będzie to utrudniać poruszanie się innym uczestnikom ruchu, kierujący rowerem zapłaci aż 200 zł.

Straż gminna będzie jednak również pilnować innych kierujących, by zwracali uwagę na rowerzystów. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić zagrożone będzie karą 350 zł.

Zaostrzono również kary za zignorowanie przez kierujących pojazdami znaków zakazu wjazdu: dla samochodów ciężarowych, a także o określonej masie bądź nacisku osi. Proponowana wysokość mandatu 350 zł powinna skutecznie zniechęcać kierującego pojazdem do naruszenia zakazu wjazdu.

Dochody z nałożonych przez strażników gminnych mandatów zasilą budżety gmin.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Na podstawie: http://bip.mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 92, poz. 530)