Na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformowano o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011. Jak podało ministerstwo, w konkursie wyłoniono 111 ofert, a łączna kwota dofinansowania wynosi 15.197.273 zł.

Wykaz projektów zakwalifikowanych dostępna jest tu.

Ponadto zapowiedziano kolejną edycję Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W nowej edycji możliwe będzie:
- składanie ofert w kilku terminach;
- tworzenie miejsc bez środków własnych gminy – przy partnerstwie, gdzie partner pokrywa wszystkie koszty (było: minimum 20% gmina);
- włączenie projektów dwuletnich – dzięki wydłużenie terminu oddania nowych miejsc do użytku.
- w przypadku realizacji zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w wieku do lat 3, możliwy poziom dofinansowania z budżetu państwa będzie nie większy niż 70% wartości kosztów realizacji zadania.

Na podstawie: www.mpips.gov.pl

Pisaliśmy o tym:
„MALUCH” po raz drugi
Duże pieniądze dla "MALUCHA"
Wielki Projekt "Maluch"
„Maluch” pomoże prywatnym żłobkom
Maluch da 40 mln zł na nowe żłobki