ZTM Lublin ogłosił postępowanie przetargowe na obsługę siedmiu linii autobusowych na terenie gminy...
Magdalena Sowula
28.12.2015
Zamówienia publiczne
W 2016 r. subwencja oświatowa wzrośnie o ok. 103 zł. Minister edukacji podpisała rozporządzenie w...
Monika Sewastianowicz
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Podana przez organ przyczyna bezczynności - długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika - nie może...
Anna Dudrewicz
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Składając odwołanie, należy podać, z jakiego powodu, w świetle art. 127 ust. 7 u ustawy z dnia 18...
Lucyna Osuch - Chacińska
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Do przedłożenia ekspertyzy bądź opinii technicznej można zobowiązać tylko podmiot uprawniony do...
Anna Dudrewicz
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Na początku 2016 r. wchodzi w życie wiele aktów prawnych mających duże znaczenie dla samorządów....
Karol Kozłowski
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Ośrodki pomocy społecznej pokrywają koszty pobytu w ośrodkach wsparcia na podstawie uchwały rady...
Barbara Matysik
28.12.2015
Samorząd terytorialny
Nowe rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych BDOT500 oraz organizację,...
Adam Bochentyn
27.12.2015
Samorząd terytorialny
Pierwsze trzy nowe tramwaje Swing wyprodukowane przez bydgoską spółkę PESA wyjechały na ulice...
PAP
27.12.2015
Zamówienia publiczne
Wnioskodawca zażądał udostępnienia kserokopii wszystkich faktur wykonawcy za dany okres. Czy...
Katarzyna Eger
27.12.2015
Zamówienia publiczne

Zamówienia IT nie takie trudne

Zamówienia publiczne
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy bądź usługi z zakresu...
Anna Stańczuk
26.12.2015
Zamówienia publiczne
Książka Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza zawiera analizę...
PAP
25.12.2015
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może regulować w uchwale wymagań, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy w czasie...
Anna Dudrewicz
25.12.2015
Samorząd terytorialny
Mieszkaniec nie może zaskarżyć do sądu administracyjnego pisma zawierającego informacje o...
Anna Dudrewicz
25.12.2015
Samorząd terytorialny
Już niedługo formę papierową w zamówieniach publicznych zastąpi komunikacja elektroniczna, która ma...
Magdalena Sowula
25.12.2015
Zamówienia publiczne
Stronie wezwanej do usunięcia braków formalnych złożonego pisma nie przysługuje jakikolwiek...
Inny
25.12.2015
Samorząd terytorialny
PGNiG Termika wysłała do pięciu potencjalnych wykonawców zaproszenia do złożenia ofert cenowych w...
Magdalena Sowula
24.12.2015
Zamówienia publiczne
Już od 1 marca 2016 r. przesyłki z sądów ponownie będzie dostarczać Poczta Polska, która zapewnia,...
Magdalena Sowula
24.12.2015
Zamówienia publiczne
Zwolnienie z opłaty miejscowej ma również zastosowanie do pacjentów szpitali uzdrowiskowych uznał...
Anna Dudrewicz
24.12.2015
Samorząd terytorialny
Przy ustalaniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej organ nie uwzględnia ponoszonych kosztów,...
Anna Dudrewicz
24.12.2015
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może wprowadzić do regulaminu zapisu, w którym przyznaje dostawcy wody prawo do...
Anna Dudrewicz
24.12.2015
Samorząd terytorialny
Na informatyzację służby zdrowia w nowej perspektywie UE do 2020 r. może zostać wydane nawet 900...
Magdalena Sowula
24.12.2015
Zamówienia publiczne
Dla ustalenia terminu początkowego przyznania wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego nie ma...
24.12.2015
Samorząd terytorialny
Po ponad dziesięciu latach w Dzienniku Ustaw opublikowano kolejny tekst jednolity ustawy o systemie...
Karol Kozłowski
23.12.2015
Samorząd terytorialny
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r....
Anna Stańczuk
23.12.2015
Zamówienia publiczne
GDDKiA za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku od...
Magdalena Sowula
23.12.2015
Zamówienia publiczne
Wykonawca chce się powołać na zasoby innego podmiotu. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego może być...
Eliza Grodzka
23.12.2015
Zamówienia publiczne
GDDKiA za najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna uznała...
Magdalena Sowula
23.12.2015
Zamówienia publiczne
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku planuje w styczniu ogłosić przetarg na 24 autobusy, w tym...
Magdalena Sowula
23.12.2015
Zamówienia publiczne
Posiedzenia rad pedagogicznych stanowią ważny element w działalności szkoły w zakresie realizacji...
Anna Dudrewicz
23.12.2015
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski