Szmit poinformował członków senackiej Komisji Infrastruktury na posiedzeniu, że Ministerstwo zamówiło opracowanie nowych norm budowy dróg. Mają one zapewnić dobrą jakość dróg przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do racjonalnego poziomu. Dodał, że we wtorek w siedzibie MIiB odbyło się spotkanie na temat ograniczenia wydatków na urządzenia chroniące zwierzęta w rejonach ruchliwych dróg.

Szmit zadeklarował też, że na jednym z dwóch najbliższych posiedzeń pod obrady Senatu trafi ustawa umożliwiająca samorządom udział we współfinansowaniu budownictwa drogowego na drogach krajowych. "Jest bardzo wiele wniosków samorządów, które chcą włączyć się w te prace" - podkreślił Szmit.

Wiceminister powiedział, że szef MIiB Andrzej Adamczyk powołał zespół ekspertów przygotowujący nowy wzór umowy między generalnym wykonawcam drogi a zamawiającym. "Powstaje on przede wszystkim z myślą o GDDKiA, ale myślę, że z tego wzorca skorzystają też samorządy" - powiedział.

Zapowiedział, że z nowego programu budowy dróg krajowych nie zostanie wykreślona żadna pozycja, która była zapisana w poprzednim. "Musimy je tylko ustawić w odpowiedniej hierarchii czasowej" - zapewnił. "Kwota 200 mld na budowę dróg rozbudziła nadzieję wielu społeczności lokalnych, bo skoro zostały one zapisane przez rząd, będą realizowane. Będą realizowane, ale obecnie dysponujemy kwotą 107 mld zł. Dziś z tej kwoty zostało ok. 30 mld zł, ponieważ 80 mld zł jest już zaangażowane w projekty będące w trakcie wykonywania lub w przetargach" - przypomniał. 

Senacka Komisja Infrastruktury przyjęła bez poprawek projekt ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych zakresowi swojego działania. Wraz z nimi poddano pod głosowanie plany finansowe Centralnego Ośrodka Informatyki, Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Transportowego Dozoru Technicznego. Za projektem głosowało sześciu senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Przewodniczący komisji Stanisław Kogut (PiS) wyznaczył do reprezentowania Komisji Infastruktury na środowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy budżetowej na 2017 rok senatora Jacka Włosowicza (PiS). 

Senator Piotr Florek na początku posiedzenia zgłosił wniosek o zdjęcie projektu budżetu z porządku obrad argumentując, że podczas sejmowego głosowania nad budżetem w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r. nie było quorum. Przewodniczący Kogut zgłosił wniosek o odrzucenie wniosku Florka. Za wnioskiem Florka głosowało dwóch senatorów, sześciu było przeciw. Wniosek Koguta poparło sześciu senatorów, dwóch było przeciw. Po odrzuceniu wniosku Florka dwóch senatorów PO opuściło salę. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł