Prezes Chrzanowski wskazuje, iż aktualna działalność na rynku zamówień publicznych jest skomplikowana, w szczególności dla mniejszych podmiotów. Wpływ na to mają realia i aktualnie obowiązujące przepisy w zamówieniach publicznych. Dodatkowo, aby skutecznie konkurować na rynku, niezbędna jest szeroka kadra.

W dalszym ciągu na rynku projektowo-inżynierskim widoczna jest wysoka konkurencyjność, a w szczególności w przypadku przetargów o mniejszej wartości. Branża liczy jednak na zmianę oblicza rynku zamówień publicznych. Aby do tego doszło, zamawiający muszą stosować korzystniejsze pozacenowe kryteria ofert, a w szczególności te, które dotyczą jakości oferowanych usług lub produktów czy ocenie potencjału kadrowego i wiedzy oraz doświadczenia wykonawcy.

Jak wskazuje prezes Chrzanowski, zamawiający korzystają z pozacenowych kryteriów oceny ofert z obowiązku, wskazując obok ceny jedynie termin realizacji zamówienia. Sytuacja ta prowadzi do tego, że każdy z oferentów wskazuje możliwie najkrótszy termin, skutkiem czego jest fakt, iż o wyborze najkorzystniejszej oferty w dalszym ciągu decyduje cena.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł