Gmina musi nadać status nowoutworzonej szkole

Gmina zakłada nową szkołę - liceum ogólnokształcące i technikum, które mają wejść w skład istniejącego zespołu szkół posiadającego własny statut wspólny dla szkół wchodzących w skład zespołu. Czy...

18.02.2012

Od statusu pacjenta zależy kto poniesie koszty leczenia

Samorząd terytorialny

W przypadku gdy pacjent nie posiadał żadnych dokumentów świadczących o ubezpieczeniu zakład opieki zdrowotnej powinien wystąpić do miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub bezpośrednio do wójta...

16.02.2012