Odpowiedź: Pracownica ma rację, co do tego, że fotel nie spełnia wymogów określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Uzasadnienie: Stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973) w zakresie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:
a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
c) regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi,
D) REGULACJĘ WYSOKOŚCI OPARCIA ORAZ REGULACJĘ POCHYLENIA OPARCIA W ZAKRESIE: 5° DO PRZODU I 30° DO TYŁU,
e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
G) PODŁOKIETNIKI.

Szymański Kamil 

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych